DISC

persolog-gecertificeerdAls gecertificeerd Persolog DISC trainer maak ik in mijn praktijk gebruik van de Persolog DISC profielen. Maar wat is DISC nu eigenlijk voor een instrument?

Met DISC kun je inzicht krijgen in het gedragsprofiel van jezelf en anderen. Waarom je doet wat je doet en waarom het soms moeilijk is om anderen te begrijpen. DISC is gebaseerd op de theorie van Karl Gustav Jung.

Door middel van het invullen van een vragenlijst wordt bepaald welke gedragsstijl(en) jouw voorkeur heeft. Wat wil zeggen, welk gedrag je het makkelijkst afgaat. Wat je automatisch doet. Het geeft antwoord op vragen als:

 • Hoe herken en ontwikkel ik mijn sterke kanten?
 • Hoe kan ik anderen beter inschatten en benaderen?
 • Hoe kan ik mogelijke wrijvingen en conflicten reduceren?
 • Hoe kan ik mijn zelfvertrouwen vergroten?
 • Hoe kan ik de mensen in mijn omgeving aanmoedigen en vooruithelpen?
 • Wat is voor mij de “juiste” plek, in welke omgeving functioneer ik het best?
 • Wie kan mij het beste aanvullen?
 • Hoe reduceer ik stress en voer ik optimaal taken uit die bij mij passen?
Het DISC-kwadrant

Het DISC-kwadrant
©2008. persolog GmbH

De letters D-I-S-C staan voor eigenschappen en stuurt aan op een beter begrip van de eigen motivatie en die van anderen. Er bestaat  geen ‘beste’ kleur en iedereen heeft meerdere kleuren in zijn profiel. Het persolog® persoonlijkheidsmodel beschrijft menselijk gedrag op basis van deze vier gedragsstijlen:

Mensen met een directe gedragsstijl (D) zijn gemotiveerd om problemen op te lossen en snel tot resultaat te komen.

Mensen wiens gedragsstijl gekenmerkt wordt door invloed (I) zijn gemotiveerd om anderen te overtuigen. Zij zijn open en doorgaans optimistisch in hoe zij hun gedachten en gevoelens uitdrukken.

Mensen met een stabiele gedragsstijl (S) zijn gemotiveerd om een voorspelbare omgeving te creëren. Zij zijn geduldig en kunnen goed luisteren.

Mensen met een consciëntieuze gedragsstijl (C) zijn gemotiveerd om hoge normen na te streven. Aangezien deze mensen fouten willen voorkomen hechten zij veel waarde aan details en nauwkeurigheid.

Wat maakt het instrument DISC zo bijzonder?

 • Pragmatisch en praktisch: de vier gedragsstijlen zijn gemakkelijk te begrijpen en te onthouden. Het persolog® persoonlijkheidsmodel kan snel worden toegepast in het dagelijks leven en de methodiek leent zich ertoe om snel op eenvoudige wijze voortgang te boeken.
 • Wetenschappelijk gebaseerd: De persoonlijkheidsvragenlijsten van persolog® zijn gebaseerd op wetenschappelijke modellen en statistisch getoetst op hun betrouwbaarheid en gevalideerd voor het Nederlandse taalgebied.

In mijn praktijk biedt ik diverse Persolog DISC Profielen aan:

 • Basis Gedragsprofiel: beknopte weergave van je gedragskenmerken, persoonlijkheidseigenschappen en huidige gedragseigenschappen.
  Bekijk voorbeeld (PDF)
 • Persoonlijkheidsprofiel: uitgebreide weergave van je gedragspatronen, intenties en drijfveren. Dit profiel kan aangevuld worden met een leiderschap- en/of functieprofiel.
  Bekijk voorbeeld (PDF)
 • Functieprofiel: Dit profielgeeft je het inzicht of jouw kwaliteiten en gedragseigenschappen passen bij je functie om zo je professionele vaardigheden te verhogen.
  Bekijk voorbeeld (PDF)
 • Jeugdprofiel: Dit profiel helpt je bij het maken van een beroepskeuze en het vergroten van je sociale inzicht in jezelf en in anderen.
 • Partnerprofiel: Verbetert het wederzijds inzicht bij jezelf en bij je partner, geeft uiting aan wederzijdse waardering en verbetert je onderlinge communicatie.
 • Timemanagement: Dit profiel leert je je persoonlijke valkuilen te herkennen, je afleidingen te ontdekken met als doel effectiviteit, productiviteit en minder stress.