Intake

board-953154_640Het intakegesprek is gratis en duurt ongeveer een uur. Het is belangrijk om te weten te komen of er een ‘klik’ is. Dit is een van de belangrijkste voorwaarde om te komen tot effectieve coaching. We stemmen de wederzijdse verwachtingen af en maken werkafspraken. We verhelderen de coachvraag en zetten deze om in een coachdoel en leggen de frequentie van de coachsessies vast. Tot slot is er duidelijkheid over het honorarium.